Tłumaczenia na język czeski

Język czeski poza Czechami jest używany także na terenie Słowacji, Niemiec, Austrii, w Australii, USA, Kanadzie i na Ukrainie. Posługuje się nim około 12 milionów ludzi, w tym 10 milionów użytkowników to rodowici Czesi. Język czeski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, więc wywodzi się z tego samego pnia językowego, co język polski. Jest on jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

Na skutek sąsiedztwa terytorialnego język czeski wpłynął na kształtowanie się języka polskiego. Do naszego języka przeniknęło z czeskiego wiele zapożyczeń. Z kolei na język czeski duży wpływ wywarł język niemiecki – o ile język czeski podobny jest do polskiego pod względem leksyki, to z językiem niemieckim wiąże go podobna składnia i słowotwórstwo – dla języka czeskiego charakterystyczne są kalki językowe zaczerpnięte z języka niemieckiego.

Współczesny język polski w pewnym stopniu przypomina czeski, ale już nie tak bardzo, jak staropolszczyzna czy dialekt śląski. Dominującą pozycję Czechach zajmuje język ogólnoczeski, niemniej jednak można w jego obrębie wyróżnić kilka dialektów. Najpopularniejszy jest dialekt praski, używany w Pradze i jej okolicach. Bywa on tez nazywany gwarą środkowoczeską. Na jej podstawie wykształcił się czeski język ogólny. Największe zróżnicowanie gwarowe i dialektalne występuje na terenie Moraw, gdzie wyróżnia się gwary wschodniomorawskie, środkowomorawskie, laskie, wschodniolaskie oraz kopaniczarskie.

Język polski jest pozornie bardzo podobny do języka czeskiego, ale istnieje wiele subtelnych różnic – np. jedno tak samo brzmiące słowo w języku czeskim może oznaczać zupełnie inne zjawisko niż w języku polskim. Dlatego tak ważne jest precyzyjne tłumaczenie. Oferujemy tłumaczenia zwyczajne i przysięgłe, ustne i pisemne, polsko-czeskie i czesko-polskie oraz przekłady z języka czeskiego na inny język obcy.