Dlaczego my?

Tłumaczenie dokumentów uwierzytelnione i poświadczone elektronicznie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą tłumaczeń uwierzytelnionych. Profesjonalnie i rzetelnie, z zachowaniem pełnej poufności powierzonych nam informacji, wykonamy tłumaczenie wszelkich dokumentów. Tłumaczenie przysięgłe wymaga solidności i precyzji, dlatego zawsze z najwyższą starannością podchodzimy do tłumaczenia tego typu dokumentów.

Tłumaczenie przysięgłe zwane także tłumaczeniem uwierzytelnionym to tłumaczenie wykonane przez tłumaczy zaprzysiężonych, posiadających odpowiednie uprawnienia nadane prze Ministerstwo Sprawiedliwości, po zdaniu egzaminu państwowego. Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego. Nasi tłumacze mogą przeprowadzić dla Państwa tłumaczenia dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Co to w ogóle jest tłumaczenie przysięgłe i do czego jest niezbędne?

Tłumaczenie przysięgłe, inaczej tłumaczenie uwierzytelnione, to rodzaj translacji dokumentów, które funkcjonują na mocy prawnej. Te tłumaczenia dokumentów mogą być wykonywane jedynie przez tłumaczy przysięgłych, którzy otrzymali specjalne uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przetłumaczone dokumenty muszą spełniać wszystkie wymogi urzędowe, dzięki czemu uznawane są przez organy państwowe i wszelkiego rodzaju instytucje. Przełożone dokumenty, po wydrukowaniu, zostają opatrzone okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego podpisem. Poświadczone dokumenty muszą zawierać informację, czy zostały przełożone czy też kopii lub odpisu. Tłumaczenia przysięgłe obejmowane są klauzulą poufności, co oznacza, że treści przekładanych dokumentów, a także dane osobowe klientów są poufne. Są wykonywane zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i na rzecz organów państwowych. Tłumacz przysięgły może wykonywać również tłumaczenia w postaci ustnej. Do jego obowiązków należy także sprawdzanie i poświadczanie wierzytelności i poprawności przekładanych tekstów, które zostały przetłumaczone przez inną osobę.

Jak zamówić tłumaczenie?

Złożenie zamówienia jest bardzo proste i nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Wystarczy, że w pierwszym kroku prześlą nam Państwo tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.