Tłumaczenia na język rosyjski

Aż 145 milionów ludzi posługuje się językiem rosyjskim jako językiem ojczystym, ale jego rzeczywisty zasięg jest o wiele większy – szacunkowo w języku rosyjskim porozumiewa się około 250 milionów ludzi. Oprócz Rosji jest językiem urzędowym również w takich krajach, jak Kirgistan, Kazachstan oraz Białoruś. Duże społeczności rosyjskojęzyczne zamieszkują również tereny Gruzji, Mołdawii, Osetii oraz Ukrainy. Pozostałe kraje, w których język rosyjski nie ma statusu urzędowego, ale w których jest używany, to m.in.. Łotwa, Uzbekistan, Izrael, USA, Estonia, Niemcy, Azerbejdżan i Armenia.

Najbardziej spokrewnione z językiem rosyjskim są język ukraiński i język białoruski – wszystkie one należą do grupy języków wschodniosłowiańskich.

Język rosyjski jest często używany na arenie międzynarodowej, na co w dużej mierze wpłynął fakt, że jest on jednym z kilku języków konferencyjnych w ONZ. Największe znaczenie i wpływ języka rosyjskiego można było zaobserwować w dobie istnienia ZSRR, niemniej jednak nadal pozostaje on bardzo rozpowszechniony.

Zapis języka rosyjskiego to grażdanka, czyli uproszczona cyrylica. Język ten nie jest jednorodny – w jego obrębie występują trzy główne dialekty: południowy, północny i przejściowy.

W naszej ofercie znajdują się profesjonalne usługi translatorskie w zakresie języka rosyjskiego, obejmujące tłumaczenie go na język polski oraz tłumaczenie tekstów w języku polskim na język rosyjski. Oferujemy również przekład tekstów w języku rosyjskim na inne języki.

Tłumaczymy nie tylko proste teksty, ale również umowy i dokumenty, zajmujemy się tłumaczeniami przysięgłymi, ustnymi i pisemnymi. W naszej kadrze znajdują się tłumacze z wieloletnim przygotowaniem kierunkowym, pozwalającym na fachowe tłumaczenie tekstów w języku rosyjskim.