Tłumaczenia na język słowacki

Język słowacki należący do rodziny języków zachodniosłowiańskich, jest używany przede wszystkim na Słowacji i w Czechach, ale jest też językiem urzędowym Prowincji Autonomicznej Wojwodiny, czyli niezależnego okręgu w Serbii, zamieszkiwanego głownie przez Serbów i Węgrów. Polska, Rumunia, Węgry i USA to kraje, w których również można spotkać użytkowników języka słowackiego. Łącznie posługuje się nim około 7 milionów ludzi.

Najwięcej podobieństw język słowacki wykazuje względem języka czeskiego (w wariancie zachodniosłowackim), ale przypomina również języki bałkańskie, należące do grupy języków południowosłowiańskich (w wariancie środkowosłowackim).

Ze względu na wspólny pień językowy język słowacki i język polski wykazują pewne podobieństwa, ale – podobnie jak w języku czeskim – istnieje wiele tzw. „zdradliwych słów”, czyli wyrazów o takim samym brzmieniu, ale innym znaczeniu w obu językach. Z tego powodu często dochodzi do pomyłek i kłopotliwych sytuacji.

Aby tego uniknąć, warto powierzyć tłumaczenie tekstów w języku słowackim profesjonalistom o odpowiednim przygotowaniu filologicznym i translatorskim. W Polsce tłumaczenia dotyczące języka słowackiego są dosyć powszechne, ze względu na przyległość terytorialną Polski i Słowacji.

Zatrudniamy wykwalifikowanych tłumaczy języka słowackiego, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom precyzyjne, dokładne i przede wszystkim poprawne tłumaczenie z języka słowackiego na polski i odwrotnie. Wykonujemy także tłumaczenia tekstów słowackich na inne języki obce. W naszej ofercie znajduje się tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia przysięgłe, a także tłumaczenia tekstów specjalistycznych – posługujących się fachową terminologią z rożnych dziedzin nauki i techniki.