Tłumaczenia na język ukraiński

Język ukraiński jest jednym z trzech – obok języka rosyjskiego i języka białoruskiego – nowożytnych języków należących do grupy wschodniosłowiańskiej. Szacunkowa liczba jego użytkowników wynosi około 47 milionów. Jest urzędowym językiem nie tylko Ukrainy, ale również Naddniestrza, czyli autonomicznego regionu Republiki Mołdawii. Jest używany również Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Rosji, na Białorusi oraz w Polsce, szczególnie na kresach wschodnich.

Zapis ukraiński jest oparty na cyrylicy, chociaż współczesna ukraińska ortografia w pełni ukształtowała się dopiero na początku XX wieku.

W obrębie języka ukraińskiego wydziela się trzy duże grupy dialektów: północne (m.in. gwary poleskie), południowo-wschodnie (m.in. gwary stepowe i środkowo naddnieprzańskie) oraz południowo-zachodnie (m.in. gwary bojkowskie, łemkowskie, huculskie, podolskie i naddnieprzańskie). Gwara łemkowska, zwana także rusińską, przez wielu lingwistów jest uważana za odrębny język, którym posługują się mieszkańcy Ukrainy Zakarpackiej i Słowacji wschodniej.

Język ukraiński jest najbardziej podobny do białoruskiego i w trochę mniejszym stopniu do języka rosyjskiego. Ukraiński system gramatyczny wykazuje też pewnie zbieżności z językiem niemieckim oraz językiem czeskim. Również język polski wywarł wpływ na rozwój języka ukraińskiego – aż 14% zespołu leksykalnego (słownikowego) Ukrainy stanowią zapożyczenia wywodzące się z języka polskiego. Proces przenikania leksemów polskich do jeżyka ukraińskiego rozpoczął się już za czasów Unii Lubelskiej, w XVI wieku.

Pomimo pewnych podobieństw w słownictwie język ukraiński bardzo rożni się od polskiego – przede wszystkim z powodu cyrylicy. W ofercie naszego biura tłumaczeń znajdują się profesjonalne tłumaczenia zwykłe i tłumaczenia przysięgłe, polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie. Oferujemy także tłumaczenia ustne oraz tłumaczenia pisemne tekstów w języku ukraińskim na inne języki obce.

Wykonujemy przekłady zarówno prostych tekstów, jak też trudniejszych tekstów użytkowych, literackich, specjalistycznych, technicznych oraz tłumaczenia przysięgłe dokumentów i umów.