Tłumaczenia ustne w Krakowie

0
105
Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych

Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych w Krakowie oferuje tłumaczenia ustne konsekutywne, symultaniczne oraz szeptane. Zapewniamy obsługę konferencji, spotkań biznesowych i wszelkiego rodzaju oficjalnych spotkań, szkoleń oraz uroczystości.

Zamówienia tłumaczenia ustnego należy dokonać co najmniej 3 dni przed planowanym świadczeniem usługi. Okres ten jest niezbędny do odpowiedniego przygotowania się tłumacza względem specyfiki tłumaczenia i ustalenia z Klientem przebiegu świadczenia usługi.

Każdorazowo czas pracy tłumacza wykonującego tłumaczenie ustne liczy się od godziny, na którą został zamówiony, do godziny, o której został zwolniony z dalszego tłumaczenia przez Klienta bądź osobę przez niego upoważnioną.

Czas pracy tłumacza obejmuje również wszystkie przerwy w tłumaczeniu (przerwy na śniadanie, obiad, kolację, przerwy w spotkaniu, przerwy niezawinione przez tłumacza, przejazdy tłumacza z Klientem).

Nieskorzystanie z zamówionej usługi nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza i związanych z tym wydatków poniesionych przez Kancelarię Tłumaczy Przysięgłych.

Jeżeli Klient zrezygnuje z zamówionej usługi tłumaczenia ustnego w dniu jego wykonania, to jest on zobowiązany do zapłaty pełnej sumy wynagrodzenia za jedną godzinę. W przypadku kiedy Klient powiadomi o rezygnacji z tłumaczenia na 1 dzień przed zamówioną usługą, to jest zobowiązany do zapłaty połowy sumy wynagrodzenia za jedną godzinę tłumaczenia.

W dni wolne od pracy, w nocy lub świąteczne stawka za pracę tłumacza ustnego wynosi dwukrotność wyjściowej stawki z cennika.